Akademik Ağırlıklar Anketi

Değerli bilim insanı, 

“İyi bir akademisyen olmak için hangi niteliklere ne kadar önem verilmelidir? ” sorusunu cevaplandırmak için bir soru kağıdı hazırlanmıştır. 

Görüşleriniz hangi niteliklere ne kadar değer verilmesi gerektiği konusunda yol gösterici olacaktır. 

Kavramlar;

Proje; Bir kurum tarafından açılan çağrı ile ve finansal destekle yürütülen bilimsel çıktısı olan çalışmalardır. Örneğin; TUBİTAK ARGE projesi

Yayım; Bilimsel bir yöntemle üretilen akademik yayımcılar tarafından yayımlanan entellektüel mülkiyet hakkı bulunan akademik üretimlerdir. Örneğin; makale ya da kitap yayımlamak

Bilgi transferi; Bir bilimsel çalışma sonucunda oluşan bilgi birikimini ihtiyaç sahibi kurum/ kişilere aktarma faaliyetidir. Örneğin; ders vermek

Girişim; Bilimsel bir fikri ticarileştirmek amacıyla kurumsal destekle oluşturulmuş örgütlenmedir. Örneğin; TEKMER’de kurulmuş bir şirket.