Kişisel SWOT

Bu anket işletme öğrencilerinin kişisel gelim SWOT analizlerini yapabilmek için geliştirilmiştir.